Email: congtythuanmy@gmail.com
Hotline: 09 33 55 17 47
FacebookTwitterGoogle + Gmail

BỘ LỌC NƯỚC TẠO ION KIỀM – 303UFA

  • 3.900.000 đ 3.700.000 đ
  • Lượt xem: 1141
  • Mua

Với máy lọc nước nóng lạnh trực tiếp – nguồn nước là vô tận, muốn nóng có nóng, muốn lạnh có lạnh. Công việc nấu nước đã có thể “dẹp qua một bên” rồi đấy và bạn sẽ có rất nhiều thời gian để làm công việc quan trọng hơn.

♥ Hotline: 0933 55 17 47 ♥