Email: congtythuanmy@gmail.com
Hotline: 09 33 55 17 47
FacebookTwitterGoogle + Gmail

Liên hệ

CTY TNHH TM DV THUẦN MỸ (Uni-Water)

ĐC: 230 Bãi Sậy, P.04, Q.06 , Tp. HCM

Tel: 028 – 3951.6470     

Email: congtythuanmy@gmail.com

Website: maylocnuocthuanmy.com  / uni-water.com

Hotline: 0933.55.17.47 / 0926.90.36.90